Totes les parcel·les de caravana tenen la mateixa mida, 80m²

Les parcel·les de tendes i camper tenen una mida de 35m²