* Les següents condicions són per a les reserves sense assegurança de cancel·lació: 

  • En cas d’ anul·lació retornem el 95% de la paga i senyal fins 15 dies abans de l’arribada.
  • Menys de 15 dies i fins a 7 dies, es guarda el 100% de la paga i senyal per a una altra estada (1 any) o es retorna el 50%.
  • Menys de 7 dies pèrdua del 100% de la paga i senyal.
  • Qualsevol modificació de la reserva,  s’haurà de fer amb un mínim de 15 dies d’antelació respecte el dia d’arribada.
  • Nota informativa: En cas de no finalitzar l’estada reservada, no es retornarà l’import de les nits no estades.
  • La meteorologia no és motiu de cancel·lació.