Només es permeten visites a clients allotjats.

El titular haurà de rebre les seves visites a recepció en el moment de l’arribada i assegurar que estiguin degudament registrades. Per això, caldrà presentar els respectius documents oficials d’identitat i abonar la tarifa vigent en el moment de l’entrada.

Les visites podran gaudir de les instal·lacions durant tot el dia però no podran fer nit al càmping, en aquest cas hauran d’abonar el preu de la pernoctació.

Els mesos de juliol i agost no es permet que les visities portin gos.