No, cap allotjament disposa de productes de bany.

A l’allotjament trobaran un kit de neteja amb fregall, sabó, llumins i un drap. També hi ha escombra, fregona, cubell i 2 rotlles de paper de vàter de cortesia.