Sí, al càmping podran gaudir del servei gratuït de Wi-Fi.

El punt on tindran més senyal és al costat de la recepció i al Bar/restaurant.

Hi ha alguns allotjaments i parcel·les on no arriba la senyal Wi-Fi.